tonikroos.tumblr.com
Julissa wonders why Ryan can never get up in the morning.

Julissa wonders why Ryan can never get up in the morning.

SO4 module 10

Wat waren de doelen van Hitler op het gebied van zijn buitenlandse politiek? 
1. Hij wilde de stichting/oprichting van het derde rijk.
                Welke gebied is dit? 
                - In het noorden Scandinavische landen
                   (o.a. Noorwegen, Denemarken en Zweden)
                - In het zuiden, de gren met Italie
                - In het oosten tot aan Rusland
                - In het westen tot aan Engeland
2. Overgaan tot oorlogsvoering.
Waarom?
Door zijn verheerlijking van geweld/oorlog
3. Europa raszuiver maken onder de Duitsers.

Met welke middelen wilde Hitler deze doelen bereiken?
1. Hij verklaarde verschillende verdragen die duitsland had gesloten ongeldig.
                 Welke verdragen bijv?
                 1. Het Verdrag van Versailles
Waarom was hij tegen het V.V.?
- Omdat Hitler wilde Duitsland bewapenen. In de VV mocht dat niet.
- In de VV werd van Duitsland gebieden afgepakt. 
- Duitsland moest schadevergoeding betaalde, Hitler wilde dit niet.

              2. De volkenbond. Duitsland geen lid meer van de volkenbond (wereldorg) 
              3. Verdrag van Rapello
Wat stond erin?
Duitsland verklaar de verloren geboeden te accepteren door de erkenning van haar grenzen vanaf 1920. 

2. Hitler sloot een aantal nieuwe verdragen. 
Bijv: a. (1935) Het As-Rome-Berlijn verdrag —> Tussen Italie en Duitsland. 
                    Dit was een bongenootschap
       b. (1936) Het anti-komintern-Pacht
                     Bondgenootschap tussen Duitsland, Italie en Japan
       c. (1939) Molotov-Ribbentrop-vedrag
                     Tussen Duitsland en Sovjet Unie